Skånes idrottsledarstipendium till Jessica!


 

  • 14 maj 2022

Den 4 maj mottog klubbens vice ordförande och instruktör, Jessica Ström, förtjänstfullt Skånes Idrottsledarstipendium. 
 


Stipendiet delas ut av Sparbanksstiftelserna i Skåne i samarbete med RF-SISU Skåne och är ett sätt att hylla idrottsledare som arbetar ideellt i Skåne. Stipendiaterna får 7000 kr för sina goda ledarinsatser och deras förening får 3000 kr för fortsatt satsning på barn- och ungdomsverksamhet. Stort GRATTIS säger vi till Jessica och till hela klubben! Och stort tack till Sparbanksstiftelserna i Skåne och RF-SISU Skåne för utmärkelsen och stödet!