Bushido

Bushido (武士道) betyder ”krigarens väg” och syftar på den hederskodex som samurajerna följde. Som budoka (budoutövare) och karateka (karateutövare) bör man känna till bushidons sju grundprinciper eller dygder, vilka fortfarande idag genomsyrar mycket av budoutövandet och ses som viktiga principer för den personliga utvecklingen hos varje bodoka och karateka. De sju dygderna är:


義 (Gi)
Rättrådighet. 
Att ta rätt beslut och göra korrekta etiska värderingar.

勇氣(Yuki)
Mod.

仁(Jin)
Godhet (välvilja). 
Att visa tolerans mot sina medmänniskor, medlidande.

禮(Rei)
Respekt. 
Korrekt beteende och handling, etikett, att visa andra artighet.

誠 (Makoto)
Uppriktighet.

名誉 (Meiyo) 
Heder och ära.

忠義 (Chugi)
Lojalitet och hängivenhet (mot sin mästare).