Avgifter

Medlemsavgift
100 kr/år.

Träningsavgift
650 kr/termin.  
(Från och med höstterminen 2023 är avgiften 700 kr/termin)                                  

Som nybörjare får man prova på tre gånger innan man bestämmer sig för om man vill fortsätta träna. När man bestämt sig för att fortsätta betalar man in medlemsavgift och träningsavgift samt skaffar en Gi (dräkt). Denna kan beställas genom klubben.

Familjerabatt ges om antalet tränande inom samma familj är mer än två till antalet. Man betalar för högst två tränande per familj. Dock måste samtliga betala medlemsavgift.

Betalning sker genom faktura som skickas från klubben via Fortnox.
Det kan även betalas med Swish eller banköverföring vid överenskommelse med kassör.

OBS! Vid Swish eller banköverföring måste namn anges och vad betalningen avser i meddelandefältet.

Graderingsavgift
200 kr för barn (upp till 13 år).
400 kr för ungdomar och vuxna (+13 år) .

Graderingsavgift erläggs vid graderingstillfället.