Förhållningsregler vid träning

I karate har vi något som kallas Dojo Kun som beskriver det övergripande målet för karateträning. Innebörden av Dojo Kun hittar du här.

I övrigt gäller följande förhållningsregler när vi tränar:
 

 • Kom i tid till lektionen. Kommer du för sent, sätt dig i Seisa vid dörren i dojon och invänta Senseis uppmärksamhet.
   
 • När du går in i eller ut ur dojon, gör Rei mot Shomen.
   
 • Gå inte in i dojon med skor eller dylikt på fötterna, ha inte väska eller ryggsäck på axlarna, ej heller klocka eller smycken på kroppen.
   
 • Ställ väskans kortsida ända in mot väggen. Ställ inte skor eller dylikt med sulan mot dojons golv.
   
 • Kom snabbt på plats vid Seiretsu.
   
 • Var artig och visa respekt mot alla, både i och utanför dojon.
   
 • Hälsa alltid Sensei och seniorelever först, med Rei och "OSS".
   
 • Under träning och uppvärmning, var uppmärksam och aktiv och gör så gott ni kan av det som Sensei eller uppvärmaren visar. Har ni frågor, tillkalla sensei eller uppvärmaren med rei och "OSS".
   
 • Tå- och fingernaglarna skall vara kortklippta, så att ni inte skadar er själv eller andra.
   
 • Karate-Gin skall vara hel och ren.
   
 • Det är inte tillåtet att förtära mat och dryck i dojon. Vatten får drickas endast med Senseis tillåtelse.
   
 • Ni får inte luta er mot något när ni vilar, eller luta er bakåt och ha händerna i golvet när ni sitter ner, inte heller ligga i dojon.
   
 • Vid träning med partner, hälsa alltid med Rei innan ni börjar, likaså när ni slutar.
   
 • Får du instruktioner av Sensei, svara med "OSS" så att Sensei uppfattar att du förstått.