Gradering

Gradering är ett sätt för instruktören eller graderingskommittén att bedöma elevens psykiska och fysiska utveckling. 

Graderingar i karate är indelade i tre olika moment som utgör grunden för varje examination: 

1) Kihon (grundtekniker)
2) Kumite (kamp)
3) Kata (form)

För att man ska bli graderad i karate gäller att man uppnått den skicklighetsgrad som krävs för den aktuella graden samt Senseis medgivande.

Karatekas under 13 år graderar till MON-grader (färgade bälten med vit rand i mitten) och gör samma gradering för varje bälte 2 gånger.

För 9–4 kyu gäller att man ska ha tränat minst 20 gånger de senaste 3 månaderna. Det ska också ha gått minst 3 månader sedan senaste graderingen. 

Karatekas från 13 år och uppåt graderar till KYU-grader (helfärgade bälten) och graderar 1 gång för varje bälte.

För 9–3 kyu gäller att man ska ha tränat minst 30 gånger de senaste 3 månaderna. Det ska också ha gått minst 3 månader sedan senaste graderingen.

För graderna 2 kyu–1 kyu gäller att det ska ha gått 6 månader sedan senaste graderingen samt att man ska ha tränat minst 10 gånger/månad de senaste 6 månaderna före gradering.

I Simrishamns Karateklubb arrangeras gradering i slutet av varje termin. Gradering av karatekas upp till 13 år sker i klubbens regi, medan gradering av karatekas från 13 år och uppåt bedöms av förbundsexaminator Leslie Jensen, 7 dan JKA. 

För ytterligare information om graderingar hänvisas till Sensei samt till JKA Sweden:s kompendium ”Graderingsbestämmelser för 9 kyu–1 kyu” som finns att köpa genom klubben. För länkar till instruktionsfilmer som visar grundtekniker samt graderingskator (9–1 kyu), se nedan.


Instruktionsfilmer för grundtekniker och graderingskator (9–1 kyu)

 ►

Grundtekniker, Basics, JKA.

 ►

Kata Taikyoku Shodan (9 kyu); 20 steg; kiai 8/16.

 ►

Kata Heian Shodan (8 kyu); 21 steg; kiai 9/17; viktiga tekniker: kokutsu-dachi shuto uke (teknik 18–21).

 ►

Kata Heian Nidan (7 kyu); 26 steg; kiai 11/26; viktiga tekniker: jodan uraken, chudan yoko keage (teknik 7).

 ►

Kata Heian Sandan (6 kyu); 20 steg; kiai 10/20; viktiga tekniker: migi-ashi-fumikomi, kiba- dachi, migi-empi-ate (alt. migi-furi-empi) (teknik 12, 14 och 16).

 ►

Kata Heian Yondan (5 kyu); 27 steg; kiai 13/25; viktiga tekniker: kosa-dachi (teknik 13).

 ►

Kata Heian Godan (4 kyu); 23 steg; kiai 12/19; viktiga tekniker: mizu-nagare kamae (teknik 3 och 6).

 ►

Kata Tekki Shodan (3 kyu); 29 steg; kiai 15/29; viktiga tekniker: huvudets vridning, överkroppens vridning, armbågens position, kiba-dachi, helheten.

 ►

Kata Bassai Dai (2 kyu); 42 steg; kiai 19/42; betydelse: 'Att storma en borg'. "Dai" betyder 'stor'. Äldre namn: "Passai", "Patsai" eller "Patasai".

 ►

Kata Kanku Dai (1 kyu); 65 steg; kiai 15/65; betydelse: 'Att titta på himeln'. Ursprungligen namngiven efter Kung Siang Chun (Koshokun på japanska). Äldre namn: "Kushanku".
 ► Bra instruktionsfilmer för graderingskator finns även på Carlshamns Karates hemsida.