Ordlista

Age Lyfta upp.
Age-uke Uppåtgående block.
Age-zuki Uppåtgående slag.
Ate-wasa Genomträngande teknik.

Bunkai Analys/förklaring av kata-tekniker.
Bushido Krigarens väg.

Choku Rak.
Choku-zuki Rakt slag.
Chudan Bröst- och magtrakten.
Chudan-choku-zuki Rakt slag mot chudan.
Chudan-mae-geri Spark mot chudan.
Chudan-shuto-uke Blockering med handkanten vid chudan attack.

Dachi Benställning.
Dan-zuki Mer än ett slag med samma arm.
Dojo Plats där Budo praktiseras.

Empi Armbåge.
Empi-uchi Armbågsteknik.

Fudo-dachi Benställning med fötterna parallella.

Gedan Nedre delen av kroppen. 
Gedan-barai Blockering nedåt.
Gedan-choku-zuki Rakt slag mot gedan.
Gedan-kekomi Genombrytande spark mot gedan.
Gedan-zuki Slag mot gedan.
Gedan-uke Blockering nedåt.
Gi Dräkt.
Gyaku-zuki Slag med motsatt hand och ben, t.ex. vänster hand med höger ben framåt.

Hachiji-dachi Utgångsställning med höftbredds avstånd mellan benen och 45° vinkel på fötterna.
Haishu Baksidan av handen.
Haishu-uchi Slag med haishu.
Haishu-uke Blockering med haishu.
Haisoku Ovansidan av foten (vristen).
Haito Området mellan pekfingrets kant och tummen.
Haito-uchi Slag med haito.
Hajime Starta.
Hangetsu-dachi Benställning med knäna inåtriktade.
Hangetsu kata En formell övning med tyngdpunkten lagd på Hangetsu-dachi.
Hanm Färdigställning med höfterna 45° framåt.
Heiko-dachi Avstånd höftbredd + fötterna rakt framåt.
Heisoku-dachi Fötterna tillhopa riktade framåt.
Hidari Vänster.
Hiji Armbåge.
Hiji-ate Genombrytande armbågsteknik.
Hiji-uchi Se empi-uchi.
Hiraken Handteknik där fingrarna är böjda i första fingerleden.
Hizagashira (Hiza) Knäskålen.

Jiju-kumite Fri sparring.
Jodan Ansikte/huvud (eg. högre).
Jodan-age-uke Uppåt blockering vid attack mot ansiktet.
Jodan-choku-zuki Rakt slag mot ansiktet.
Jodan-kekomi Genombrytande spark mot ansiktet.
Jodan-mae-geri Spark framåt mot ansiktet.
Juji-uke Blockering med korsade armar.

Kage-zuki Kort rundslag (boxningens hook) med armen i 90° vinkel.
Kaisho Öppen hand.
Kakato Häl.
Kanku Katateknik (eg. blicka mot himlen).
Karate Tom hand.
Karate-gi Karatedräkt.
Karate-ka Karateutövare.
Kata Form (formella övningar).
Keage Snärtig sparkteknik.
Kekomi Genombrytande sparkteknik.
Kentsui Teknik med utsidan av handen när den är knuten.
Kenstui-uchi Slag med kentsui.
Keri Spark.
Keri-wasa Sparkteknik.
Kiba-dachi Benställning med fötterna parallellt på samma linje, knäna utåtriktade.
Kihon Grundtekniker.
Kihon-kumite Sparring med grundtekniker.
Kizami-zuki Slag med främre handen.
Kokutsu-dachi Benställning med 2/3 av tyngden på bakre benet.
Koshi Främre trampdynan.
Kumite Sparring.

Ma-ai Avståndsbedömning.
Mae-ashi-geri Spark framåt med främre benet.
Mae-empi-uchi Armbågsteknik framåt.
Mae-geri Spark framåt (i allmänhet).
Mae-geri-keage Snärtig framåtspark.
Mae-geri-kekomi Genombrytande spark framåt.
Mea-hiji-ate Genombrytande armbågsteknik framåt.
Mae-tobi-geri  Flygande spark framåt.
Makiwara En bräda att slå på för att träna fokusering.
Mawashi-geri Rundspark med koshi eller haisoku som träffar i 90° vinkel.
Mawashi-zuki Ett rundslag.
Migi Höger.
Mikazuki-geri Rundspark med insidan av foten.
Modotte Befallning att återvända till den ursprungliga platsen.
Mokuso Befallning till meditation och/eller stilla kontemplation efter lektionen.
Morote-uke Blockering där båda händerna används (likt en uchi-uke med stöd av andra handen).
Musubi-dachi Benställning med hälarna ihop och fötterna i 45° vinkel.

Nagashi-uke Blockering vid förflyttning bakåt.
Nagashi-zuki Slag under förflyttning.
Naotte Slappna av.
Neko-ashi-dachi Benställning med bakre foten helt i golvet och främre fotens häl lyft.
Nidan-geri Dubbel flygande spark.
Nihon-nukite Handteknik med två fingrar.


Obi Bälte.
Oi-zuki Slag med den arm som befinner sig på samma sida som främre benet.
Otage-ni-rei Hälsa mot varandra.
Otoshi-empi-uchi Armbågsteknik nedåt.
Otoshi-uke Blockering rakt nedåt med armen.
Otoshi-hiji-ate Se otoshi-empi-uchi.

Rei Hälsa, buga.
Reinoji-dachi Ställning där fötterna formar ett L.
Rensoku-geri Kombinationsspark.
Renzuki Slagserie med båda händerna.

Sanchin-dachi Benställning med en fot på 30° axelavstånd bakom främre foten. Knäna inåtpressade.
Sanren-zuki Tre slag i rad.
Seiken-choku-zuk Rakt slag där knogarna träffar.
Seiretsu Uppställning.
Seisa Sitt ned.
Sensei Lärare, instruktör.
Sensei-ni rei Hälsa läraren.
Shizen-tai Naturlig ställning med benen.
Shomen Huvudväggen i dojon.
Shomen-ni-rei Bugning framåt.
Shuto Handkanten mellan lillfingret och handleden.
Shuto-uchi Slag med shuto.
Shuto-uke Blockering med shuto.
Sochin-dachi Diagonal bredbent benställning.
Sokuto Foten yttre kant.
Sokuto-keage Snärtig sparkteknik med sokuto.
Soto-uke Blockering med handleden utifrån in mot centrum.
Suki Öppnande, inledning.

Tamashi-wasa Test av teknikernas styrka.
Tanden Medelpunkt (eg. navel).
Tate Uppåt.
Tate-empi-uchi Uppåtriktad armbågsteknik.
Tate-hiji-ate Uppåtriktad armbågsteknik.
Tate-shuto-uke Blockering med shuto med rak arm.
Tate-zuki Rakt slag med knytnäven lodrät.
Tatte En befallning att resa sig från seisa.
Teiji-dachi Benställning där fötterna formar ett T med 30 cm avstånd.
Teisho Nedre kanten av handflatan.
Teisho-uchi Slag med teisho.
Teisho-uke Blockering med teisho.
Teisho-zuki Rakt slag med teisho.
Te-nagashi-uke Följsamt block med handflatan vid huvudattack samt förflyttning bakåt.
Te-osae-uke Följsamt block nedåt med handflatan vid kroppsattack samt förflyttning bakåt.
Tobi-geri Hoppspark.
Tobi-yoko-geri Hoppspark åt sidan.

Uchi Slag i båge (eg. insidan).
Uchi-hachiji-dachi Benställning med fötterna vända 45° inåt samt höftbredds avstånd.
Uchi-uke Blockering med handleden inifrån.
Uchi-wasa Uchi tekniker.
Uke Blockering.
Uraken Baksidan av knytnäven.
Uraken-uchi Slag med uraken.
Ura-zuki Rakt slag med knuten hand, slaget lätt uppåtrikat, handleden uppåtvänd.
Ushiro Bakåt (eg. bakre del).
Ushiro-geri Bakåtriktad spark.
Ushiro-empi-uchi Bakåtriktad armbågsteknik.
Ushiro-empi-ate Bakåtriktad armbågsteknik..

Wan Arm.

Yoko Sida, tvärs.
Yoko-empi-uchi Armbågsteknik åt sidan.
Yoko-geri Spark åt sidan (i allmänhet).
Yoko-geri-keage Snärtig spark åt sidan.
Yoko-geri-kekomi Genombrytande spark åt sidan.
Yoko-hiji-ate Armbågsteknik åt sidan.
Yoko-kekomi Genombrytande spark åt sidan.
Yoko-tobi-geri Hoppspark åt sidan.

Zenkutsu-dachi Ställning med 60% av tyngden på främre benet. Avstånd 80–100 cm mellan främre och bakre foten. Höftbredds avstånd i sidled.
Zuki Rakt slag.
Zuki-wasa Zuki-tekniker.