Niju Kun

Förutom Dojo Kun satte Gichin Funakoshi även upp en kalligrafibild med 20 vägledande principer för karateutövning i sin dojo. Principerna kallas för "Niju Kun" (=20 instruktioner) och utgör tillsammans med Bushido och Dojo Kun, grunden för den fostran som karate står för. 

Principerna kom troligen till någon gång på 1890-talet, men publicerades först 1938 i boken "The Twenty Guiding Principles of Karate". Precis som Dojo Kun inleds samtliga principer med ordet "Hitotsu", alltså "ett" eller "först", för att på samma sätt markera att alla principer är lika viktiga.

Det finns lite olika översättningar och tolkningar även av dessa Funakoshis 20 vägledande principer, framförallt på engelska. I svensk översättning och tolkning lyder de ungefär så här:


一、空手道は礼に始まり礼に終る事を忘るな 
(Hitotsu, karate-do wa rei ni hajimari rei ni owaru koto o wasuruna)
För det första: Karate börjar och slutar med bugning (artighet/respekt).

一、空手に先手なし 
(Hitotsu, karate ni sente nashi)
För det första: Det finns ingen första attack i karate.

一、空手は義の補け 
(Hitotsu, karate wa, gi no tasuke)
För det första: Karate står på rättvisans sida.

一、先づ自己を知れ而して他を知れ 
(Hitotsu, mazu onore o shire, shikashite ta o shire)
För det första: Lär känna dig själv, innan du lär känna andra.

一、技術より心術 
(Hitotsu, gijutsu yori shinjitsu)
För det första: Själen kommer först, teknik i andra hand.

一、心は放たん事を要す 
(Hitotsu, kokoro wa hanatan koto o yosu)
För det första: Du måste frigöra ditt sinne.

一、禍は懈怠に生ず 
(Hitotsu, wazawai wa ketai ni seizu) 
Calamity springs from carelessness.
För det första: Olycka kommer av vårdslöshet.

一、道場のみの空手と思ふな 
(Hitotsu, dojo nomino karate to omou na)
För det första: Karate är inte bara träning i dojon.

一、空手の修業は一生である 
(Hitotsu, karate-do no shugyo wa issho de aru) 
För det första: Karate är ett livslångt lärande.

一、凡ゆるものを空手化せよ其処に妙味あり 
(Hitotsu, ara yuru mono o karateka seyo; soko ni myomi ari) 
För det första: Tillämpa karatetänkandet i allt du gör i vardagen. Det är skönheten med karate.

一、空手は湯の如し絶えず熱度を与えざれば元の水に還る 
(Hitotsu, karate wa yu no gotoshi taezu netsu o ataezareba moto no mizu ni kaeru)
För det första: Karate är som kokande vatten, utan värme blir det åter ljummet.

一、勝つ考は持つな負けぬ考は必要 
(Hitotsu, katsu kangae wa motsuna; makenu kangae wa hitsuyo) 
För det första: Tänk inte på att vinna. Tänk snarare på att inte förlora.

一、敵に因って轉化せよ 
(Hitotsu, tekki ni yotte tenka seyo) 
För det första: Anpassa dig efter din motståndare.

一、戦は虚実の操縦如何に在り 
(Hitotsu, tatakai wa kyojitsu no soju ikan ni ari) 
För det första: Utfallet av en kamp beror på hur du hanterar svaghet och styrka.

一、人の手足を剣と思へ 
(Hitotsu, hito no teashi wa ken to omoe) 
För det första: Tänk på händer och fötter som om de vore svärd.

一、男子門を出づれば百万の敵あり 
(Hitotsu, danshi mon o izureba hyakuman no teki ari) 
För det första: När du lämnar ditt hem, var beredd att möta otaliga motståndare.

一、構は初心者に後は自然体 
(Hitotsu, kamae wa shoshinsha ni ato wa shizentai
För det första: Fixerad ställning (redoställning) är för nybörjare, senare står man naturligt.

一、形は正しく実戦は別物 
(Hitotsu, kata wa tadashiku, jisen wa betsumono)
För det första: Att utföra kata är en sak, riktig kamp något helt annat.

一、力の強弱体の伸縮技の緩急を忘るな 
(Hitotsu, chikara no kyojakutai no shinshuku waza no kankyu o wasuruna) 
För det första: Glöm inte att förena hård och mjuk kraft, spänd och avslppnad kropp, snabbhet och långsamhet i tekniken.

一、常に思念工夫せよ 
(Hitotsu, tsune ni shinen ku fu seyo) 
För det första: Försök att alltid leva i enlighet med dessa vägledande principer.