Styrelse


Ordförande: 
Roger Jönsson

Vice ordförande:
Björn Wallebom

Sekreterare: 
Caroline Larsson

Kassör: 
Majsan Hermansson

Ledamöter: 
Patrik Arehov
Camilla Bengtsson

Suppleanter: 
Joel Brage


Övriga funktioner

Valberedning: 
Daniel Moëll (ordf.) och Christian Söborg Ingvarsson

Revisorer: 
Bengt-Åke Bengtsson och Daniel Moëll

Hedersordförande:
Christer Rosén

Hedersmedlemmar: 
Bengt-Åke Bengtsson och Jan Tornberg