Dojo Kun

Inom karate finns något som kallas för "Dojo Kun" som är ett slags regelverk för hur man skall uppträda i dojon. Shotokan-karatens anfader, Gichin Funakoshi, satte upp fem regler som samtliga inleds med det japanska ordet "Hitotsu", som betyder "ett" eller "först", för att markera att varje regel är lika viktig.

Det förekommer lite olika översättningar och tolkningar av Dojo Kun, men på svenska lyder de fem reglerna ungefär såhär:


一、人格完成に 努める こと (Hitotsu. Jinkaku kansei ni tsutomeru koto)
För det första: Sträva efter att förbättra din karaktär och att utveckla dig som människa.

一、誠の道を守ること (Hitotsu. Makato no michi wo mamoru koto)
För det första: Var ärlig och lojal.

一、努力の精神を養うこと (Hitotsu. Doryoku no seishin wo yashinau koto)
För det första: Ansträng dig och sträva efter att alltid göra ditt allra bästa.

一、礼儀を重んずること (Hitotsu. Reigi wo omonsuru koto)
För det första: Visa andra människor respekt och artighet.

一、血気の勇を戒むること (Hitotsu. Kekki no yo wo imashimuru koto)
För det första: Träna din förmåga att behärska dig och undvik att använda våld.