Kallelse till årsmöte 2022


 

  • 28 feb 2022

Medlemmar och föräldrar kallas härmed till årsmöte med Simrishamns Karateklubb onsdagen den 16/3 kl. 19.15 i Simrislundsskolans fritidsgård (i källaren under gymnastiksalen).

 

Medlemmar och föräldrar kallas härmed till årsmöte med Simrishamns Karateklubb onsdagen den 16/3 kl. 19.15 i Simrislundsskolans fritidsgård (i källaren under gymnastiksalen).

Vill du skriva en motion till årsmötet ska denna ha inkommit via e-post tillinfo@simrishamnskarateklubb.se senast den 9/3.

Årsmöteshandlingarna kommer att finnas tillgängliga ca en vecka före årsmötet och kan fås på begäran genom kontakt enligt ovan. De kommer även att finnas att få på plats i samband med årsmötet.

Väl mött!

 

Title 1

 

Title 2

Text 1
Text 2

More text goes here