Gradering


 

  • 22 nov 2021

Snart dags för gradering!

GRADERING
Lördagen den 18/12 är det gradering för barn upp till 13 år. Således ingen träning för övriga denna dag.

De som ska gradera samlas i dojon kl. 10.00 för upprop, kort info och genomgång. Alla ska då vara ombytta och klara, klädda i Gi (dräkt) med JKA:s förbundsemblem på bröstet. För att minska trängseln får föräldrar/anhöriga vänta utanför dojon.

Graderingen kommer sedan att genomföras i grupper. Då är föräldrar/anhöriga också välkomna att närvara (1–2/graderande).

När alla barn graderat har vi återsamling och gemensam uppställning med diplom- och bältesutdelning. Vi räknar med att graderingen sammantaget tar ca 2–3 timmar. Fika kommer att finnas i fritidslokalen i källaren.

Graderingen kostar 200 kr. Avgiften betalas kontant på plats eller med Swish. För er som har graderat tidigare... glöm inte graderingskortet (barn får graderingskort efter sin andra gradering).

Som tidigare meddelats är vuxengraderingen (alla över 13 år) framflyttad till lördagen den 29/1 2022. Mer info om denna kommer närmare i tid.

OBS! Pandemin pågår fortfarande. Därför gäller att vi stannar hemma vid minsta lilla symptom, m.a.o. skall du vara helt frisk för att komma till graderingen. Detta gäller även föräldrar/anhöriga (se vidare info nedan).

* * * * * 

TERMINSAVSLUTNING HT 2021
Enligt önskemål tränar vi även på måndag och onsdag nästa vecka. Sista träningen för terminen blir därmed onsdagen den 22/12. Pga av den ökande smittspridningen kommer vi tyvärr inte anordna någon gemensam avslutning denna termin, utan får återkomma med gemensamhetsaktiviteter till våren, då smittläget förhoppningsvis stabiliserats.

* * * * *

TERMINSSTART för VT 2022
Vårterminen dra igång i samband med skolstart, vecka 2.

* * * * *

PÅMINNELSE OM CORONA-LÄGET
Simrishamns Karateklubb följer Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer, och för träning i Simrishamns Karateklubb gäller för närvarande följande regler:

– Vi stannar hemma vid minsta lilla symptom, m.a.o. skall man vara helt frisk för att träna. Insjuknar man under träningen ska man gå̊ hem direkt.

– Är du vuxen och ovaccinerad samt tillhör någon riskgrupp, stanna hemma (gäller alltså inte barn under 18 år eller personer som av medicinska skäl rekommenderats att inte vaccinera sig mot covid-19).

– Vi är noga med hygienen, tvättar eller spritar händerna innan träning (handsprit finns tillgänglig i dojon) och delar inte vattenflaskor med varandra.

* * * * *

Väl mött!