Kallelse till Årsmöte 2023


 

  • 11 feb 2023

Medlemmar och föräldrar kallas härmed till årsmöte med Simrishamns Karateklubb, måndagen den 27/2 kl. 18.45 i Simrislundsskolans fritidsgård (i källaren under gymnastiksalen).


Vill du skriva en motion till årsmötet ska denna ha inkommit via e-post till info@simrishamnskarateklubb.se senast den 20/2.

Årsmöteshandlingarna kommer att finnas tillgängliga ca en vecka före årsmötet och kan fås på begäran genom kontakt enligt ovan. De kommer även att finnas att få på plats i samband med årsmötet.

Kallelse och föredragningslista bifogas som PDF:
Kallelse till Årsmöte 2023
Föredragningslista 2023

Observera att det på grund av årsmötet blir gemensam träning för alla 17.30 - 18.30

Väl mött!
Styrelsen Simrishamns Karateklubb